Teknillinen mekaniikka ja optimointi

23100 Statiikan perusteet

23110 Statiikan jatkokurssi

23120 Dynamiikan perusteet

23130 Dynamiikan jatkokurssi

23140 Rakenteiden dynamiikka

23510 Lujuusopin perusteet I

23520 Lujuusopin perusteet II

23530 Kontinuumimekaniikan perusteet

23571 Lujuusopilliset mittaukset

23591 Elementtimenetelmän perusteet

23610 Yleinen elementtimenetelm?

23615 Optimointi ja päätöksenteko

Koneensuunnittelu

24200 Koneenpiirustus ja CAD perusteet

24310 Koneenosaoppi

24440 Konejärjestelmien simulointi

24450 Meluntorjunta

24501 Mekatroniikan perusteet

24520 Massakoneet

24530 Paperikoneet

24555 Tribologian perusteet

24560 Tribologian jatkokurssi

24601 Tuotekehitysoppi

24610 Tuotekehitysprojektit

24850 Tuotantolaitoksen kunnossapito

24860 Kunnonvalvontamenetelmät

Energia- ja prosessitekniikka

2504000 Energiatalous

25101 Lämpötekniikan perusteet

25200 Virtausoppi

25210 Kitkallinen virtaus

25300 Lämmönsiirron perusteet

25850 Ilmansuojelu

Hydrauliikka ja automatiikka

2601000 Hydrauliikan perusteet

26141 Mobilehydrauliikka

26321 Hydrauliikan ja koneautomaation mittaukset

Tuotantotekniikka

2701100 Tuotantojärjestelmät

2702100 Tuotantoautomaatio

2702200 Tuotantokoneiden etäohjelmointi

2702500 Automaattinen kokoonpano

2703100 Laadunvarmistus

2703200 Pituussuureiden mittaustekniikka

2704200 Johdanto tuotantotekniikkaan,K

2704500 Valmistustekniikat

Materiaalioppi

28111 Materiaalit ja materiaalin valinta

28116 Metalliopin perusteet

28207 Teräkset ja valuraudat

28209 Kevyet ja erikoismetallimateriaalit

28234 Korroosio ja korroosionesto

28449 Valimotekniikan perusteet

Teollisuustalous

2900010 Teollisuustalouden peruskurssi

2901420 Yrityksen johtaminen

2903030 Strategian erityiskysymyksiä

2903230 Teknologiaoikeus

29190 Tuotannonohjauksen jatkokurssi

29194 Tuotannon johtaminen

2900050 Projektinhallinta

29216 Teollisten tuotteiden markkinointi globaalissa ympäristössä

29530 Marketing management

29661 Puheviestintä ja neuvottelutaito

29733 Kansantaloustieteen perusteet

Turvallisuustekniikka

3102100 Yrityksen turvallisuusjohtaminen

3102105 Turvallisuus ja tuottavuus

3103010 Koneiden ja laitteiden turvallisuus

3101000 Turvallisuustekniikan perusteet

31143 Työhygienia

31151 Luotettavuustekniikka ja turvallisuusanalyysi

31157 Riskienhallinta

31159 Ympäristöjohtaminen

Paperinjalostustekniikka

3305100 Massanvalmistustekniikka

3305120 Paperitekniikka I

33513 Paperitekniikka II

33515 paperinjalostustekniikka I

33586 Graafinen tekniikka

Liikenne- ja kuljetustekniikka

56402 Liikennetalous

56501 Logistiikan johdantokurssi

56502 Tie-, raide, vesi- ja ilmaliikenne

Rakentamistalous

57840 Työoikeus

Vesi- ja ympäristötekniikka

59801 Kestävä kehitys

Fysiikka

720005 Perusfysiikka I

7200007 Perusfysiikka III

7200021 Insinöörifysiikka 1

7200023 Insinöörifysiikka 2

Matematiikka

7303001 Perusmatematiikka 1

73030 Insinöörimatematiikka 1

73035 Insinöörimatematiikka 2

73040 Vektorianalyysi

73050 Tilastomatematiikka

73107 Differentiaaliyhtälöt

73116 Algoritmimatematiikka

73124 Operaatiotutkimus

Mittaus- ja informaatiotekniikka

75116 Mittaustekniikka

Tehoelektroniikka

78401 Sähkötekniikan perusteet K

Signaalinkäsittely

8005340 Tekotodellisuus

Ohjelmistotekniikka

81001 Tietotekniikan perusteet

81011 Ohjelmointi I

81021 Laaja ohjelmointi

8103080 Olio-ohjelmointi

81220 Suorituskykyanalyysi I

83450 Internetin verkkotekniikat I